startpoint startpoint 2003 startpoint 2004
8. srpna - 3. října 2004
August 8th - October 3th 2004


Autoři koncepce / Organizers and curators:
Marcel Fišer (Galerie Klatovy / Klenová), Jan Pelánek (Zámek Týnec)

Grafické řešení / Graphic design:
Martin Kutálek, Jan Pelánek (logo projektu)

Smyslem ceny je upozornit na mladé talenty a tím jim pomoci v nelehkém období, kdy končí vysokou školu a vstupují na výtvarnou scénu. Výběr laureáta má dvě fáze, v prvním kole jsou vybráni čtyři kandidáti, každý z jiné vysoké výtvarné školy zaměřené na volnou tvorbu. Druhé kolo je spojeno s touto společnou výstavou, na které porota určí držitele ceny. Odměnou pro laureáta bude samostatná výstava v následujícím roce v Galerii Klatovy / Klenová, souběžná s dalším ročníkem ceny, vydání katalogu, který bude sponzorsky vytištěn v tiskárně Dragon Press Klatovy, a měsíční pobyt v rezidenčním centru Zámek Týnec.

The purpose of this prize is to draw attention to talented young artists and help them in their uneasy transition when leaving school and entering the art scene. The choice of the laureate has two stages. In the first round four candidates are chosen, each from a different visual art university. The final selection is done at the this exhibition, where the prize winner will be named by a jury. The winner will be awarded a one-man exhibition in the following year at Gallery Klatovy/Klenová, parallel to the second year of the prize, a catalogue which will be published by Dragonpress Klatovy printhouse and a month-long stay at the residential center of Chateau of Týnec.

Porota finále / the final round jury
Michal Koleček
Tomáš Pospiszyl
Petr Ingerle
Jiří Jůza
Marcel Fišer
Jan Pelánek


Klenová 22. srpna 2004.  Marcel Fišer předává cenu Pavlu Ryškovi
Klenová 22. srpna 2004. Marcel Fišer předává cenu Pavlu Ryškovi
startpoint
startpoint
startpoint
startpoint