start point prize 2005

Sochařský ateliér na ostravském IPUSu má díky silné osobnosti Mariuse Kotrby vynikající úroveň a směle může konkurovat i těm na ostatních školách s tradicí nepoměrně delší. Kotrba mu vtiskl pečeť figurativního názoru, který sám vyznává, a během posledních let z něj vyšlo už několik mladých zajímavých autorů. Ondřej Nahorniak představil kolekci, jíž dominuje velká figura žny s primitivizujícími rysy, svým charakterm odkazující až někam k Marino Marinimu, s tajemným reliéfem muže na prsou. A pak pár drobných soch, či spíše modelů pro další velké sochy. Na výsatvě se může zdát, že v konkurenci ostatních soborů je jedna socha málo. Ale nějak jsme v dnešní rychlé mediální době zapomněli na to, že velká socha znamená už pořádný výkon. A tahle si rozhodně zaslouží, abychom ji nepřehlédli.