start point prize 2005

Martin Sedlák měl s Klenovou už jednou co dočinění. Loni v listopadu jsme ho pozvali - jako držitele ceny na trienále v německém Bietigheim-Bissingen, věnovaného tisku z lina - na zdejší mezinárodní sympozium linorytu. Souběžně však pracuje i v celé řadě jiných médií a grafické listy na téma "zrnící obrazovka" korespondují s jeho zájmem o monitory, iluze a umělé světlo. S těmito prvky pracuje i ve své instalaci Pohled do ráje. Úzké proužky speciální světelné folie v temném prostoru sugerují silné světlo, procházející škvírou imaginárního okna a dveří, a tedy iluzi dalšího prostoru. Před divákem, nacházejícím se ve tmě, vykresluje světelná linka prostor, do kterého nemůže vstoupit. Zdánlivě proto, že je uzavřen, ve skutečnosti však z toho důvodu, že ono uzavření, stejně jako prostor sám jsou pouhou iluzí. Vlastně jde o elegantní a přesnou metaforu lidstva, projektujícího někam mimo svoji temnou skutečnost utopické ráje, do jejichž brány co nevidět vstoupí. při bližším pohledu však zjistíme, že jde o pouhé mámení a šalbu.