start point prize 2005

Už podruhé za sebou reprezentuje brněnskou FaVU ateliér Petra Kvíčaly. Jestliže loňský laureát ceny Pavel Ryška byl solitérní osobností, jehož comicsy s programem ateliéru příliš nesouvisely, Anežce Turkové se podařilo po svém a neotřele uchopit velké Kvíčalovo téma - ornament. Autorka prezentovala pět obrazů ze svého většího cyklu Motiv dlažby z obrazu Giovanniho Mausueta. Mansueto byl jedním z řady vynikajících benátských malířů, vrstevník Belliniů či Vittore Carpaccia, který podobně jako oni často maloval bohatě vypravené interiérové scény. Obrazy Anežky Turkové jsou parafrází vzorců dlažby a se svým vzorem zachází opravdu zcela volně. Jde jí o vytvoření bohaté, vizuálně zajímavé struktury, kde hraje roli právě nedotaženost a naznačenost, stopy malířského rukopisu a složité překrývání vzorců.