Faculty of Fine Arts, Academy of Arts, Banská Bystrica

Original Name: 
Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica
City: 
Bánská Bystrica
Website: 
www.fvu.aku.sk