KONTAKT

Pavel Vančát, project curator
vancat@startpointprize.eu

Marcel Fišer, project coordinator
fiser@startpointprize.eu

Magdalena Wells, production coordinator
info@startpointprize.eu

C/O:

Nadace Arbor Vitae
Nezabudnická 104
252 30 Řevnice
IČO: 48134881