Márk Radics

Márk Radics pojal svou závěrečnou práci jako konceptuální projekt, jehož tématem je samotná idea diplomové práce jako konvenční formy spojené s akademickým vzděláním. Ostatně inspiraci k ní našel při výstavě o principu subverze v umění ve Württembergischer Kunstverein, kde pomáhal s instalací maďarské kolekce. Zde narazil na štítky s poněkud bizarním varováním „Pozor, umění“, které zdejší archiv používal k označování uměleckých objektů zařazených mezi běžné archivní materiály. Autor požádal umělce, kteří se výstavy účastnili, mezi nimiž jsou slavná jména současné scény jako Dan Perjovschi nebo Tamás Szentyóbi, aby štítky doplnili vlastní signaturou. Ty pak adjustoval a předložil jako vlastní diplomovou práci, jež se zcela záměrně pohybuje na hranici toho, co za ni lze ještě považovat. Už od dob Marcela Duchampa víme, že stačí pouhé umělcovo prohlášení, které něco „neuměleckého“ povýší na umělecké dílo. Toto prohlášení se zde objevuje v obzvlášť kategorické, takřka úředně závazné formě. (mf)