START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

Claire Perret

Díla Claire Perretové jsou povětšinou inspirovány architekturou, již ve svých sochách a instalacích reviduje z obsahového i formálního hlediska. Basreliéf, odvozený od utopického studentského návrhu nového areálu Bauhausu, který ukazuje ezotericky spirituální kořeny nastupujícího modernismu, převedla autorka do absurdně totemizující formy. I v dalších dílech odkazuje k architektonickým paradigmatům, počínaje Svatou Barborou (Sainte Barbe) přes norský středověký kostel (Staavkirke) až po bujarou florální reinterpretaci sloupoví proslulého berlínského divadla Hanse Poelziga (La Clef). (pv)