START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

Wanda Nay

Absolventskou práci Wandy Nayové tvoří soubor nesourodých prací, obecně charakterizovaný abstraktními formami a tradičními médii malby a sochy, s nimiž však pracuje velmi nekonvenčním způsobem. První části představují sochy, vytvořené přímo pro dané prostředí absolventské výstavy, které vznikly navršením výstavních soklů a vitrín a zaplněním mezer barevnou plastelínou, jež na monochromní geometrické kompozici vytváří expresivní „malbu“. Podobným způsobem pak barevně interpretovala i některá místa přímo na stěně místnosti. Další částí souboru se staly podmalby na tabulích skla, které byly opřeny na různých místech instalace. Sprejem, akrylem, rytím a dalšími postupy vytvořila abstraktní malby, záznamy spontánního malířského procesu, jejichž podobu však spatřila až po závěrečném otočení skla. A konečně prezentovala dva tisky připomínající striktní geometrii konkretistů, poválečného uměleckého hnutí spojeného se Švýcarskem a s osobnostmi jako Max Bill nebo Richard Paul Lohse, ovšem pojaté jako mírně ironická a zároveň ryze současná parafráze, neboť jejich základem je „malba fixem“, následně naskenovaná a vytištěná ve velkém formátu. (mf)