START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

Marcel Groβe

Stroje a aparáty byly vždy důležitým tématem moderního umění. Mnohem více než civilizační optimismus se v nich objevují ironické a kritické prvky. Tato linie začíná už v dada s Duchampovými a Picabiovými aparáty a přes sebedestruující stroje Jeana Tinguelyho vede až ke Kloakám Wima Delwoye, složitým, vědecky konstruovaným aparátům, které v muzejních prostorech produkují z vložených potravin reálné exkrementy. Právě do této tradice se vřazuje práce Marcela Großeho: již několik let vytváří na způsob amatérských kutilů vlastní verze technických a vědeckých zařízení, jež mají svou vlastní estetiku, spojující kritickou ironii a téměř naivní okouzlení. Tato práce je parafrází proslulého obřího urychlovače elementárních částic ve výzkumném centru CERN v Ženevě. (mf)