START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

Michal Šimonfy

Šimonfy sa zaoberá mapovaním rôznych umeleckých stratégií tematizujúcich živú prírodu. Zo sociálnej siete Twitter, ktorú prijal za vzorku globálneho slovníka, a prebiehajúcej diskusie abstrahuje kľúčové slová súvisiace so životom a naopak, s jeho neprítomnosťou. Vo výstupe práce sa neustále triedia užívateľské správy podľa výskytu slov typu life, vitality, aliveness, survival, birth verzus death, dying, decease, perish... a následne sa transformujú do vizuálnej podoby – simulácie jednoduchého života, trvanie ktorého je podmieňované výsledkom predošlej analýzy v krátkych časových intervaloch. Výsledná vizuálne príťažlivá projekcia (obraz diskusie) nie je len numerickou štatistikou, no funguje ako dynamický model a riadi sa vlastnými pravidlami. (lg)