START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

Tommy Høvik

Tommy Høvik se zabývá spiritualitou, ačkoliv to tak nemusí na první pohled vypadat. Jeho atmosférická diplomová práce From here we go sublime (Odsud jdeme povzneseni), sestávající z asambláží doplněných texty či sochami, které autor umístil do zšeřelého prostoru protínaného bodovými reflektory, ukazuje možné hranice našeho poznání konečnosti a její reflexe. Zkoumá tak ve výsledku možnosti současné a přitom neformální spirituality, založené na čistě osobní zkušenosti. Kubisticky dekonstruovaná urna či prostá fotografie západu slunce s textem popisujícím sdílené štěstí jsou lehce ironickými, ale upřímnými pokusy najít a vyjádřit svoje osobní a jedinečné náboženství. (pv)