START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

Lefteris Kiourtsoglou

(1981)
(GRC)
Lefteris Kiourtsoglou

Fascinace architekturou v její utopické fantaskní podobě je jedním z témat, které se objevují jak u starých mistrů, tak i v moderním umění, jak to dokládají na jedné straně Brueghelovy babylonské věže a interiéry vězení Giovanni Battisty Piranesiho, na straně druhé projekty futuristů nebo Alpská architektura Bruna Tauta. Podobné téma se objevuje i v literatuře (Neviditelná města Itala Calvina) a samozřejmě nejvíce ve filmu s jeho neomezenými možnostmi simulace. Také ve výtvarném umění se s ním v poslední době setkáváme v žánrech spojených s populární kulturou, jako je například japonské origami devadesátých let (Leiji Matsumoto, Hayao Miyazaki, Kunihiko Yuyama). Utopická města tu nabývají nejrozmanitější podoby, počínaje starobylými sídly často exotických kultur až po obytné kosmické lodě plující vesmírem. Nejčastěji jde o prolnutí obou principů – futuristického a historického, tak jako u Lefterise Kiourtsogloua, který vychází z výše zmíněných inspiračních zdrojů a ve svých modelech a kresbách přidává k tomuto žánru ještě další originální vrstvu. (mf)