START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

Paul Paillet

Ve své diplomové expozici zkombinoval Paul Paillet několik volně propojených cyklů do formy fiktivního města, jehož mobiliář je podroben minimalizaci a proměně forem a materiálů. Betonové odlitky vlnitých plechů, vyzařující omamné neonové světlo či abstraktní tvary funkcionalistického nábytku vytvářejí abstraktní kulisy pro zkoumání zákonů městského prostoru. Video Trucks (Bagry) zkoumá stavební mechanizaci způsobem běžným ze zoologického pozorování. Studuje jejich rodové různosti i proměny chování, aby dal o to více vyniknout jejich funkčnosti i absurdnosti. V sérii fotografií Encombrants (Objemnosti), pořizovaných průběžně mobilním telefonem, Paillet pobaveně sbírá mimoděčné pouliční skrumáže, které inspirují a zároveň zlehčují jeho vlastní tvorbu. (pv)