START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

Sarah Rutschman

Lehce absurdní kresby barevnými tušemi Sarah Rutschmannové spojují motivy, jež dokážeme identifikovat s neurčitými abstraktními prvky, které nám přesto cosi silně připomínají. Autorka je vytváří jako bezprostřední projev své imaginace. Pro tento spontánní způsob tvorby je kresba se svým komorním formátem ideálním médiem. Také pětice objektů, jakožto součást absolventského souboru, je založena na absurdních spojeních a posunech významů a svou subtilností koresponduje s charakterem kreseb. (mf)