START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

Richard Roháč

V expresívnej maľbe Košičana Richarda Roháča cítiť stopy vizuálneho jazyka košického rodáka Júliusa Jakobyho či belgického symbolistu neskorého 19. storočia Jamesa Ensora. V existenciálne ladenom opuse Urob sa sám skúma zmysel života človeka postmodernej doby v konfrontácii s touto dobou ako jeho vlastným dielom – jej hodnotami a (ne)istotami, na základe čoho sa pokúša dospieť k charakteristike dnešnej spoločnosti ako takej a paradoxného postavenia človeka v nej. Citeľné je jeho negatívne nahliadanie na zobrazovanú realitu, v rámci ktorého čerpá aj zo súčasných kritikov spoločnosti, odvolávajúc sa na Gillesa Lipovetzkeho či Ericha Fromma. (lg)