START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

Tala Lumbar

Diplomová práce Taly Lumbarové měla podobu instalace v negalerijním prostoru – opuštěné továrně Rog, nyní využívané městskou subkulturou, kam přenesla osobní věci odkazující k jejímu životu, výtvarné práci a domovu. Na střeše pak provozovala hudební performance, které vyzývaly okolojdoucí chodce k návštěvě. (mf)