START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

ArminLorenz Gerold

Projekt Armina Gerolda, absolventa fotografického ateliéru vídeňské akademie, je pokusem zachytit atmosféru, kterou nelze popsat obrazově ani textově. Jako tichý referent a zároveň kontrapunkt zde funguje jeho starší práce Continental Baths (Lázně) z roku 2008, drobná fotografie barevně nasvícené párty, upomínající na „fragmentární topografii homosexuální subkultury 70. let“. Zbytek instalace sestává už jen z autorovy vlastní skladby, drobné zvukové črty, v níž sám dokola zpívá jednu větu o ukrývání se, hledání a touze. (pv)