START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

ChoocLy Tan

Práce Chooc Ly Tanové mají utopický charakter. Jsou výzkumem i demonstrací paralelních variant organizace univerza, jeho uspořádání, provázanosti a vzájemné závislosti. S puntičkářskou pečlivostí, a patafyzickou vážností propojuje do rafinované instalace například pásku VHS kazety a lahev vína. Instalace drží pohromadě jen váhou jednotlivých předmětů, vyvážením vzájemných sil a působením gravitace. Podobně autorka dokumentuje příchod oublliismu, revolučního hnutí, jež se distancuje od reality a zkoumá nové možnosti, které lze naleznout v chaosu univerza. (och)