START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

Marta Antoniak

Absurdnost a trpkost lidské existence se Marta Antoniaková rozhodla ukázat a zkoumat na fiktivní postavě jménem Celine – korpulentní dámě ve středních letech oděné do nadměrného spodního prádla. Zatímco v předcházejícím cyklu Wonderland se s Celinou potkáváme ještě jen v izolovaných groteskních situacích, kdy je na způsob Alenky v říši divů konfrontována s oživlým světem dětských hraček, v monstrózním polyptychu Dům je Celine uvržena do labyrintu fantaskního domu, kde se v každé místnosti ocitá v jiné absurdně tristní situaci. Život stárnoucí ženy jako jedna dlouhá série krutých nedorozumění je umocněna věrnou drobnokresbou a podáním přináležejícím spíše dětským knížkám. (pv)