START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

Aleksandar Pertemov

Aleksandar Pertemov je pozoruhodným malířem, ostatně malbu také vystudoval, nicméně jeho absolventským projektem je několik fotografií z cyklu SuperStarLookaLikey, kterým se zabývá již od roku 2009. Balonky, z nichž lze ukroutit nejrůznější zvířátka a tvary, se do sféry velkého umění dostaly už před lety s Jeffem Koonsem, ovšem Pertemovovy fotografie odkazují k jiné sféře moderního umění. Abstraktní barevné tvary na bílém pozadí připomínají gestické malby amerických abstraktních expresionistů, které měly být přímým odrazem vnitřního světa umělce. Ovšem složité inscenování, banalita evokovaná balonky a dekorativnost představují přímý opak všeho, co ztělesňoval abstraktní expresionismus. Tohle „malování sochou“ (protože balonky takovou efemérní sochou vskutku jsou) v médiu fotografie přesně odráží svět současného umění, jež rezignovalo na hluboké významy a spirituální poselství a namísto toho divákovi předkládá elegantní vizuální hry, plné sofistikovaných odkazů na dějiny umění. (mf)