START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

Oldřich Morys

Sochařské intervence a anekdoty Oldřicha Moryse se často dotýkají nejběžnějších věcí, které se překvapivým způsobem proměňují ve vlastní alegorie či prázdné symboly, nabývají nečekaných funkcí a proměněných hodnot. Svojí diplomovou prací reaguje Morys na samotný ceremoniál jejího oficiálního hodnocení, jejž převrátil naruby. Asamblážemi zevnitř zatarasené dveře ateliéru umožňují celou instalaci sledovat jen zvnějšku skrze několik pevně definovaných průzorů. Samotný autor pak z materiálu nalezeného ve škole sestavil rampu umožňující mu nepozorovaně uniknout z bezvýchodné situace (snad nejde tak zcela o alegorii celé školy) skrze stropní okénko. Jako by se David Copperfield spojil s Jiřím Kovandou, spektákl je zde kombinován s elegantní introvertností. (pv)