START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

JavierNavarro Romero

Od 19. století se evropská kultura začala kriticky vyrovnávat s jistou částí svého kulturního dědictví, kterou do té doby takřka neviděla: s předkřesťanskými mýty. Do té doby je vnímala pouze skrze antiku, kde se proměnily v literaturu, kdežto sama křesťanská kultura je vytlačila do sféry pověry, pekelných mocností a černé magie. I přes tisíciletou cézuru dnes díky kulturní antropologii můžeme velmi dobře rekonstruovat jejich původní podobu a smysl v životě předkřesťanských civilizací. Mýtus v nejrůznějších podobách se pak stal jedním z oblíbených témat moderního umění – v symbolismu, surrealismu nebo postmoderně. Také v tvorbě Javiera Navarra Romera je hlavním tématem, který zpracovává v osobitém synkretismu mnoha často protikladných kulturních motivů: erotika se tu spojuje se smrtí a infantilismem, krása (barevné flitry) s hnusem (zvířecí lebky posázené brouky), archaické se současným, když třeba kopulující jednorožci jsou vyvedení v barvách typických pro design Desigualu – populární španělské módní značky. (mf)