START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

Milou vanderMaaden

Východiskem sofistikovaných, až rafinovaně estetických instalací Milou van der Maadenové je interpretace a rekontextualizace osobního vizuálního archivu. Systematicky shromažďuje statické i pohyblivé obrazy, nalezené a vystřižené z časopisů a knih nebo stažené z internetu. Představují dobové nebo současné „ikony“, archetypální zobrazení mužů a žen. Ty se nehierarchicky prolínají se záznamy z rodinného archivu a autoportréty, v nichž se umělkyně projektuje do rolí oněch ikonických postav. Nová kompozice je produktem volného asociativního řazení, které se vzpírá i odkazuje k samopohybu mediální manipulace s kolektivní i individuální pamětí. (och)