START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

Alicja Gaskon

Obrazy a kresby Alicje Gaskonové se vyznačují dramatickou obsedantností, která čerpá z tradic expresionismu, ale i z klasického figurální kresby převedené do groteskní nadsázky. To vše autorka kombinuje s průzkumem možností média: malbu či kresbu prokládá fotografickou koláží, aby ji dovršila skutečnými vlasy. Vypjatost odpovídá převládající tematice: od psychologických průzkumů mezilidských vztahů a sexuality přechází k apokalyptickým figurálním výjevům. Gaskonová zde hraje rafinovanou hru: celistvost nahrazuje rozpadem a anatomickou krutostí, jak na úrovni námětů, tak především originálním rukopisným výrazem. (pv)