START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

Daniela Hoferer

V imaginativním světě Daniely Hofererové najdeme odkazy na středověkou, barokní a lidovou religiozitu s její groteskní imaginací. Vedle kreseb, textilních loutek a masek si našla originální techniku ve výšivce, kterou používá malířským způsobem k vytváření závěsných obrazů. Vyhýbá se však gendrovým interpretacím, spojujícím tuto techniku s ženskými pracemi. Pro ni je mnohem důležitější aspekt zpomalení a soustředění, který je v dnešním zrychleném světě stejně archaický jako motivy, jež se objevují v jejích obrazech. Ostatně také svůj diplomový obraz vytvářela celý rok. V imaginárním prostoru, který svým konkávním prohnutím obrazové plochy připomíná chrámovou klenbu s barokní freskou, se prolínají různé motivy současné i historické, spatřené na vlastní oči i nalezené na internetu. (mf)