START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

CarlosAzeredo Mesquita

Carlos Azeredo Mesquita se zabývá městem a jeho strukturou, která samozřejmě souvisí s architekturou a urbanismem, zároveň má však širší rozměr. Cyklus fotografií Zářící město – což je samozřejmě ironická narážka na Le Corbusierovy utopické projekty – vznikl za jeho pobytu v Budapešti v rámci výměnného programu Erasmus v letech 2009 až 2011. Zdejší prostředí, zejména až bizarní opakování určitých prvků pro něj nabývalo některých rysů reálné utopie, jež vnímal v souvislosti se zdejší socialistickou minulostí, která se otiskla do struktury města i myšlení obyvatel. Autor tyto seriální prvky v urbánní krajině záměrně vyhledával a ve svých fotografiích je ještě podtrhl vertikálním dělením dlouhých panoramatických záběrů. (mf)