CONTACT

Nadace Arbor Vitae
Nezabudnická 104
252 30 Řevnice, Czech Republic
IČO: 48134881

For postage please use:

Nadace Arbor vitae,
Obrovského 402/11,
141 00 Prague 4, Czech Republic

Pavel Vančát, main curator

vancat@startpointprize.eu

Marcel Fišer, project manager

fiser@startpointprize.eu