img img
img link home img
img img img
img Jana Besmakova img Adela Krubnerova img Michal Burget img Ondrej Langr
img img img img
img   img

Výstava kandidátů na Sýpce Klenová
Exhibition of the candidates at The Granary Klenová
16. srpna – 5. října 2003
August 16th – October 5th 2003


Autoři koncepce / Organizers and curators:
Marcel Fišer (Galerie Klatovy / Klenová), Jan Pelánek (Zámek Týnec)

Grafické řešení / Graphic design:
Martin Kutálek, Jan Pelánek (logo projektu)

Slavnostní vyhlášení 30. srpna 2003.
Gala presentation: August 30th 2003.

Držitelem ceny Start point v roce 2003 se stala Jana Besmáková.
The winner of the prize Start Point in 2003 was Jana Besmáková.

Foto vitezky
Držitelka ceny Jana Besmáková s Marcelem Fišerem,
ředitelem Galerie Klatovy / Klenová (vlevo) a Janem Pelánkem,
majitelem Zámku Týnec (vpravo).


Fotogalerie - Výstava kandidátů na Sýpce Klenová

Výtvarný magazín PARS pro toto společně vydávají Galerie Klatovy / Klenová a Zámek Týnec, dvě instituce zaměřené na výtvarné umění - první zřizovaná Plzeňským krajem, druhá soukromá –, sídlící v těsném sousedství v oblasti Klatovska. START POINT je jejich dalším společným projektem. Jeho smyslem je upozornit na mladé talenty a tím jim pomoci v nelehkém období, kdy končí vysokou školu a vstupují na výtvarnou scénu. Výběr laureáta má dvě fáze, v prvním kole jsou vybráni celkem čtyři kandidáti, každý z jiné vysoké výtvarné školy zaměřené na volnou tvorbu.

Druhé kolo je spojeno s jejich společnou výstavou, na které porota určí držitele ceny. Odměnou pro laureáta bude samostatná výstava v následujícím roce v Galerii Klatovy / Klenová, souběžná s dalším ročníkem ceny, vydání katalogu, který bude sponzorsky vytištěn v tiskárně Dragon Press Klatovy, a měsíční pobyt v rezidenčním centru Zámek Týnec.

The art magazine Pars pro toto is published by two institutions focused on fine art, Gallery Klatovy/Klenová and Chateau of Týnec - the former established by the Pilsen Region the latter private - operating in close vicinity in the Klatovy region. Start Point is another common project of these two institutions. The purpose of this prize is to draw attention to talented young artists and help them in their uneasy transition when leaving school and entering the art scene. The choice of the laureate has two stages. In the first round four candidates are chosen, each from a different visual art university. The final selection is done at the collective exhibition of the candidates, where the prize winner will be named by a jury. The winner will be awarded a one-man exhibition in the following year at Gallery Klatovy/Klenová, parallel to the second year of the prize, a catalogue which will be published by Dragonpress Klatovy printhouse and a month-long stay at the residential center of Chateau of Týnec.

Porota prvního kola / The first round jury
Čtyřčlenná porota se obměňuje podle jednotlivých škol. V každé jsou dva zástupci nominovaní školou, dále jeden ze čtyř zástupců poroty finále (viz dále) a jeden z organizátorů, který je zároveň kurátorem společné výstavy kandidátů.

The jury differs according to individual schools. In each jury there are two representatives nominated by the school, one of the four representatives of the final round jury (see below) and one of the organizers, who is also the curator of the collective exhibition of the candidates.

Akademie výtvarného umění v Praze / The Academy of Fine Arts in Prague
Za školu / school Michael Rittstein a Jana Ševčíková
Za porotu finále / final round jury Michal Koleček
Za organizátory / organizers Marcel Fišer

Vysoká škola umělecko–průmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design Prague
Za školu / school Martina Pachmanová a Vít Havránek
Za porotu finále / final round jury Ivona Raimanová
Za organizátory / organizers Marcel Fišer

Fakulta výtvarných umění v Brně / Faculty of Fine Arts at Brno University of Technology
Za školu / school Václav Stratil a Pavel Ondračka
Za porotu finále / final round jury Petr Ingerle
Za organizátory / organizers Marcel Fišer

Katedra výtvarné tvorby Pedagogické fakulty Ostravské univerzity / Department of Art Production at the Pedagogical Faculty of the University of Ostrava
Za školu / school Marius Kotrba a Petr Lysáček
Za porotu finále / final round jury Jiří Jůza
Za organizátory / organizers Marcel Fišer

Porota finále / the final round jury
Porota je šestičlenná, složená z renomovaných odborníků,
kteří nemají pracovní vazby na žádnou ze škol, a ze zástupců pořadatelů.

The jury is made up of six reputable specialists, who do not have any
professional link with the schools and of the organizers of the exhibition

Michal Koleček
Ivona Raimannová
Petr Ingerle
Jiří Jůza
Marcel Fišer
Jan Pelánek

 

Nahoru | Home | Jana Besmáková | Adéla Krubnerová | Michal Burget | Ondřej Langr

loga sponzoru
 
spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer

 

link Galerie Klenova link Tynec link Dragon Press