Home | Jana Besmáková | Adéla Krubnerová | Michal Burget | Ondřej Langr


Narozena 2. srpna 1974,
žije v Příbrami a v Den Haagu v Holandsku
lives in Příbram and The Hague, Holland

Studia/Education

1988 - 1992
Střední ekonomická škola, Příbram
Economic high school, Příbram
1996 - 1977
Liberecká universita, fakulta textilu
The University of Liberec, Textile faculty
1997 – 2003
Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha
(prof. M. Křesťanová,
prof. A. Matasová)
Academy of Arts, Architecture
and Design Prague

Stipendia / Scholarschips

leden – květen
January – May 2002
Winchester School of Art, University of Southampton, UK

Aktivity / Activities

2001
Nová média, Cheb / New Media
2000
Nová média, Cheb / New Media
2000
Módní přehlídka Žofín 2000,
představení vlastní kolekce ZET
Fashion show Žofín 2000, introduction of original collection ZET
1999
Šaty 1999, kolekce oceněna jako nejlepší módní kolekce roku 1999/Clothes 1999, the collection awarded as the best fashion collection of the year 1999
1998
Junior, soutěž módních návrhářů,
účast ve finále Junior, competition for fashion designers, final participant


Nahoru


Survival bag - Páteř

Survival bag - Ucho

Instalace
Survival bags

Survival bag - Ucho
Survival bags
 

Adéla Krubnerová

Adéla Krubnerová původně studovala textilní fakultu v Liberci a také po příchodu na Vysokou školu umělecko-průmyslovou se módním návrhářstvím zabývala na vysoké úrovni. Asi nikoliv náhodou její diplomová práce vychází z módního designu, ovšem v reflektované poloze utopické fikce. Vlastním předmětem její práce jsou tři „inteligentní“ objekty z bílé hmoty, provedené v organickém tvarosloví, které po aplikaci těsně přiléhají k tělu. Podle interaktivního „návodu k použití“, který je ve formě počítačové prezentace de facto jádrem celé práce, se po nasazení na krk či hlavu napojí na nervový systém a okolní industriální krajinu rázem promění v iluzi přírody. Příběh, který autorka divákovi předkládá, je však až příliš dořečený a také počítačová simulace jistě nabízela větší možnosti.

Marcel Fišer

 

Nahoru | Home | Jana Besmáková | Adéla Krubnerová | Michal Burget | Ondřej Langr