link home img
 
   
img
Home | Jana Besmáková | Adéla Krubnerová | Michal Burget | Ondřej Langr

Narozena 25. 3. 1977
v Karlových Varech,
žije v Havlíčkově Brodě
Born in Karlovy Vary, lives in Havlíčkův Brod

Studia / Education

1991–1995
Gymnázium Chotěboř
High school in Chotěboř
1995–1997
Střední umělecká škola grafická, Jihlava
Secondary Art school of Grafic design Jihlava
1997–2003
FaVU VUT Brno (prof. P. Rónai, V. Stratil)
Faculty of Fine Arts at Brno
University of Technology

Samostatné výstavy
One–woman exhibitions

1998
Beruška, hrad Lipnice
1999
JeNTák, Café Wlapr,
Místodržitelský palác, Brno
2002
Liebe, Kafárna, Brno
img
Úvodní artefakt
Text
r. 2003,106 cm x 121 cm,
tempera, sololit
img
Ilustrace číslo 1
Text
r. 2002, 106 cm x 121 cm,
tempera, sololit
img
Ilustrace číslo 2
Text
r. 2002, 116 cm x 121 cm ,
tempera, sololit
img
Ilustrace číslo 3
Text
r. 2002, 116 cm x 121 cm ,
tempera, sololit
 
img
Ilustrace číslo 4
Text
r. 2002, 80 cm x 100 cm,
tempera, sololit
img
Ilustrace číslo 5
Text
r. 2002, 95 cm x 130 cm,
tempera, sololit
img
Ilustrace číslo 6
Text
r. 2003, 95 cm x 130 cm, tempera, sololit
img
Ilustrace číslo 7
Text
r. 2003, 80 cm x 100 cm, tempera, sololit
 
img
Ilustrace číslo 8
Text
r. 2003, 80 cm x 100 cm, tempera, sololit
img
Ilustrace číslo 9
Text
r. 2003, 106 cm x 121 cm, tempera, sololit
img
Ilustrace číslo 10
Text
r. 2003, 121 cm x 106 cm, tempera, sololit
img
Ilustrace číslo 10
varianta B
větší obrázek
r. 2003, 121 x 105 cm,
tempera na umělé hmotě
img
Ilustrace číslo 7
varianta B
větší obrázek
r. 2003, 121 x 105 cm, tempera na umělé hmotě
 

Jana Besmáková

Rozsáhlá práce Mentální koláž se skládá ze 13 obrazů, z nichž každý je proveden v naprosto jiném stylu, a složitě strukturovaných textů. Přestože jsou obrazy suverénně namalované, rozhodně je nelze vnímat jako autonomní díla. Malba je zběžná, podkladem je obyčejný sololit. Význam však má celek, jehož nedílnou součástí jsou právě texty – obrazy naopak autorka tituluje jako „ilustrace“, čímž je dokonce staví vůči textům do podřízené polohy. Texty se většinou skládají ze tří částí (někdy existuje k jednomu obrazu i více variant): první z nich je literárně pojatý, s obrazem souběžný příběh, druhou tvoří strohý komentář a třetí návod ke vnímání obrazu v podobě konkrétních instrukcí. Projekt, pohybující se mezi realitou autorčina života a košatě konstruovanou fikcí, otevřeně reflektuje intimní stránky jejího života, spojené s její tělesností i psychikou, které interpretuje prostřednictvím ryze individuálních i tradičních symbolů. Přestože zde takto vyhroceně osobní tematika působila spíše jako přítěž, celá práce prozrazuje silnou a originální osobnost.

Marcel Fišer

Nahoru | Home | Jana Besmáková | Adéla Krubnerová | Michal Burget | Ondřej Langr