startpoint 2004 2003 start point 2005
5. srpna-2. října 2005
August 5th-October 2nd 2005


Organizátoři / Organizers:
Galerie Klatovy / Klenová, Zámek Týnec, Tiskárna Dragon Press Klatovy

Autoři koncepce / Authors of conception:
Marcel Fišer, Jan Pelánek

Grafické řešení / Graphic design:
Martin Kutálek, Jan Pelánek (logo projektu / logotype of the project)

Porota finále / The final round jury
Tomáš Pospiszyl, Petr Ingerle, Jiří Jůza, Helena Musilová
Dušan Brozman, Marcel Fišer, Jan Pelánek

Smyslem ceny je upozornit na mladé talenty a tím jim pomoci v nelehkém období, kdy končí vysokou školu a vstupují na výtvarnou scénu. Výběr laureáta má dvě fáze, v prvním kole jsou vybráni čtyři kandidáti, každý z jiné vysoké výtvarné školy zaměřené na volnou tvorbu. Druhé kolo je spojeno s touto společnou výstavou, na které porota určí držitele ceny. Odměnou pro laureáta bude samostatná výstava v následujícím roce v Galerii Klatovy / Klenová, souběžná s dalším ročníkem ceny, vydání katalogu, který bude sponzorsky vytištěn v tiskárně Dragon Press Klatovy, a měsíční pobyt v rezidenčním centru Zámek Týnec.

The purpose of this prize is to draw attention to talented young artists and help them in their uneasy transition when leaving school and entering the art scene. The choice of the laureate has two stages. In the first round four candidates are chosen, each from a different visual art university. The final selection is done at the this exhibition, where the prize winner will be named by a jury. The winner will be awarded a one-man exhibition in the following year at Gallery Klatovy/Klenová, parallel to the second year of the prize, a catalogue which will be published by Dragonpress Klatovy printhouse and a month-long stay at the residential center of Chateau of Týnec.

Výtězka Tereza Severová
Vítězka Tereza Severová

komentář
Glalerie Klatovy / Klenová
Zámek Týnec
PARS
Dragon press