startpoint 2004 2003 start point 2005
Tereza Severová
Nar. 19. 7. 1979 v Praze, žije v Praze

Studia:
1994 - 97
SUPŠ Praha, obor Užitá malba
1999 - 2005
VŠUP Praha, ateliér Konceptuální a intermediální tvorby (prof. A. Matasová, prof. J. David) Nar. 19. 7. 1979 v Praze, žije v Praze

Zahraniční stáže:
2001
KIAD Rochester, Anglie (Fotografie, prof. O. Gerscht)
2003
UNM, New Mexico, USA (Fotografie, prof. A. Salinger, J. Stone, P. Nagathani)

Skupinové výstavy:
2001
Nová média, Cheb
2001
Grafik roku, Staroměstská radnice, Praha
2001
Contacts, 3. mezinárodní sympozium výtvarných akademií, Sýpka Klenová, Galerie Klatovy / Klenová
2003
Ženy, Galerie Doubner, Praha
2003
Sierra Grande Music and Art Festival, New Mexico, USA
2004
Obsese sběru, OGV Jihlava
2004
Černé čtverce, Galerie Brody, Berlín
2004
Istroart, Galerie Medium, Bratislava
2005
Beyond this Point, Obecní galerie Beseda, Praha
2005
Diplomky, Karlín Studios, Praha

Ocenění
2005 Cena rektora VŠUP

T. Severová je spoluzakladatelkou galerie Entrance, která je součástí komplexu Karlín Studios a bude se soustředit na prezentaci mladé generace umělců z CR i ze zahraničí.

komentář
Home | Tereza Severová | Kateřina Šedá | Anežka Turková | Ondřej Nahorniak | Martin Sedlák


No memory I, video-instalace / video-installation, projekce 150 x 400 cm, 2005
No memory I, video-instalace / video-installation, projekce 150 x 400 cm, 2005

No memory II, video-instalace, projekce 100 x 50 cm, 2005
No memory II, video-instalace, projekce 100 x 50 cm, 2005