ŠKOLY

Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava

Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava

Akademie výtvarných umění, Praha

Akademie výtvarných umění, Praha

Fakulta výtvarných umění, Vysoké učení technické, Brno

Fakulta výtvarných umění, Vysoké učení technické, Brno

Faculty of Fine Arts, Academy of Arts, Banská Bystrica

Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica

Vysoká škola výtvarných umění, Drážďany

Hochschule für Bildende Künste, Dresden

Fakulta výtvarných umění, Národní univerzita umění, Bukurešť

Facultatea de Arte Plastice Universitatea Nationala de Arte, Bucureşti

Aténská škola výtvarných umění

anΩtath ΣxoΔh kaΔΩn texnΩn

Maďarská akademie výtvaných umění, Budapešť

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest

Královská akademie umění, Haag

Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag

Finská akademie umění, Helsinki

Kuvataideakatemia, Helsinki

Fakulta umění, Technická univerzita, Košice

Fakulta umení, Technická Univerzita, Košice

Akademie výtvarných umění Jana Matejky, Krakov

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, Kraków

Akademie výtvarných umění Władysława Strzemińského, Lodž

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, Łódź

Královská akademie umění, Londýn

Royal College of Arts, London

Goldsmiths, Londýnská univerzita, Londýn

Goldsmiths, University of London, London

Akademie výtvarných umění, Mnichov

Akademie der Bildenden Künste, München

Akademie výtvarných umění, Norimberk

Akademie der Bildenden Künste, Nürnberg

Fakulta umění, Ostravská univerzita, Ostrava

Fakulta umění, Ostravská univerzita, Ostrava

Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha

Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha

Fakulta výtvarných umění, Univerzita Mikoláše Kopernika, Toruň

Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń

Vysoká umělecká škola, Utrecht

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Fakulta výtvarných umění, Polytechnická univerzita, Valencie

Fakultad de bellas artes, Universitat polytècnica de València

Curyšská univerzita umění, Curych

Zürcher Hochschule der Künste, Zürich

Akademie Gerrita Rietvelda, Amsterdam

Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam

Vysoká škola umění a designu, Univerzita aplikovaných věd severozápadního Švýcarska, Basilej

Hochschule für Gestaltung und Kunst, Fachhochschule Nordwestschweiz, Basel

Akademie výtvarných umění, Vídeň

Akademie der bildenden Künste, Wien

Akademie výtvarných umění a designu, Univerzita Lublaň

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Univerza v Ljubljani

Umělecká škola Weissensee Berlín

Weißensee Kunsthochschule Berlin

Akademie výtvarných umění, Oslo

Kunstakademiet, Oslo

Nová akademie krásných umění, Milán

Nuova Accademia di Belle Arti, Milano

Královská akademie výtvarných umění, Vysoká škola Antverpy

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Hogeschool Antwerpen

Univerzita umění a designu, Cluj-Napoca

Universitatea de Arta si Design, Cluj-Napoca

Univerzita umění, Berlín

Universität der Künste Berlin

Královská akademie krásných umění, Gent

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Gent

Vysoká škola výtvarných umění, Kassel

Kunsthochschule Kassel

Královský institut umění, Stockholm

Kungliga Konsthögskolan, Stockholm

Fakulta výtvarného a dekorativního umění a designu, Univerzita umění "George Enescu", Iaşi

Facultatea de Arte Plastice, Decorative şi Design, Universitatea de Arte "George Enescu", Iaşi

Fakulta výtvarných umění Pontevedra, Univerzita Vigo

Facultad de Belas Artes de Pontevedra, Universidad de Vigo

Univerzita umění v Poznani

Uniersytet Artystyczny w Poznaniu

Akademie výtvarných umění Varšava

Akademia Sztuk Pięknych w Warsawie