Startpoint 2020

Cena pro diplomanty
evropských uměleckých škol

Kurátoři

Pavel Vančát
Project curator

Porota

Marcel Fišer
Director, GAVU Cheb

Lucia Gavulová
Slovak national gallery, Bratislava

Adam Mazur
Curator and editor, Szum Magazine, Warsaw

Hemma Schmutz
Artistic director, Lentos Kunstmuseum, Linz

Radek Váňa
Curator, Amsterdam

Organizátor

Nadační fond současného umění
Havlíčkova 118/5
Brno, 602 00, Czech Rep.

Korespondenční adresa
Na výtoni 10
12800 Praha 2

VE SPOLUPRÁCI S

KAMPUS HYBERNSKÁ
ARTI ET AMICITIAE
MÁŠ UMĚLECKÉ STŘEVO?

Letošní výběr diplomantů evropských uměleckých škol byla již od jara poznamenán neobvyklou nejistotou: celosvětová pandemie způsobila zrušení, odsunutí či virtualizaci tradičních závěrečných diplomantských výstav, což se odrazilo nejen v obtížnosti letošního výběru, ale i v tematice většiny děl, reagujících na náhlá omezení a radikální změnu civilizační perspektivy. Díla letošního ročníku tak mimoděk společně formují tematickou výstavu na téma „co teď a co dál“ a jsou důkazem toho, že umění nastupující generace dokáže důsledně reflektovat problémy naší současnosti.

Od roku 2003 se cena StartPoint, určená diplomantům uměleckých škol, proměnila z národní přehlídky závěrečných studentských prací do podoby prestižního mezinárodního projektu, v němž se každoročně představí nejvýraznější talenty nastupující umělecké generace z mnoha zemí Evropy. V letošním turbulentním roce se projekt obrací ke svým kořenům a soustředí se silněji na české výtvarné školy, ale také na propojení s nejmladším publikem. Proto jsme jako hosty pražské výstavy přizvali projekt Máš umělecké střevo? (MUS), mezinárodní platformu zaměřenou na současné výtvarné umění a způsoby jeho výuky na základních a středních školách, která letos slaví 10 let od svého vzniku.

Finální výstava ceny StartPoint se letos prezentuje v prostoru Galerie HYB4 v Kampusu Hybernská. Od 15. 10. do 28. 10. zde bude vystaveno osm letošních finalistů ceny. V průběhu října 2020 také proběhne v Praze residenční pobyt oceněných umělců ročníku 2019 (Stephanie Rizaj, Oded Arad, Lenka Glisníková), který bude završen společnou výstavou v galerii Berlínskej Model dne 28. října. Na hlavní pražskou výstavu navazuje již tradičně výběrová výstava v prostoru Arti et Amicitiae v Amsterdamu v březnu 2021.

Projekt StartPoint vznikl v roce 2003 v Galerii Klatovy/Klenová jako soutěž pro diplomanty českých uměleckých škol. Záhy se rozšířil i do okolních zemí a v roce 2009 byla cena doplněna i o rezidenční program Started pro oceněné umělce. Od roku 2010 se projekt StartPoint osamostatnil a hostoval v mnoha prestižních institucích v Česku (GASK Kutná Hora, Wannieck Gallery Brno, DOX, Národní galerie v Praze, Dům umění města Brna) i v zahraničí (Bukurešť, Bratislava, Amsterdam, Antwerpy, Gent). Od roku 2017 je StartPoint zaštítěn Nadačním fondem současného umění, který je také správcem renomované Sbírky Richarda Adama. Během osmnácti let existence prošly StartPointem stovky umělkyň a umělců, kteří společně vytvářejí jedinečný geografický i časový průřez současným evropským uměním v jeho nejčerstvější podobě.

Program

Praha 15. 10–29. 10. 2020
Galerie HYB4, Kampus Hybernská

Amsterdam 5. 3.–28. 3. 2021
Arti et Amicitiae, Rokin 112

Projekt je podpořen Ministerstvem kultury ČR a Magistrátem Hl. města Prahy.