Aga
Beaupré

1991 , POL
RCA London

Aga Beaupré

Dvoukanálová projekce Agy Beaupré je vlastně autorskou divadelní hrou, v níž se obě strany spektáklu nečekaně propojují. Hlavní hrdina, příkladně existenciální charakter na hraně života a smrti, je svým alter egem na jevišti postupně hnán k stále vyšším obětem, aby nakonec zaplatil tu nejvyšší cenu. Publikum, zpočátku znuděně nezúčastněné, se nakonec stává samo vykonavatelem ortelu. Souhra zvukomalebné polštiny a námětů inspirovaných Dostojevským, Bataillem i Kafkou dává vzpomenout na nejlepší tradice existenciálního divadla, obohaceného o současná témata virtuální participace a odcizení.