Cena Startpoint 2017

Cena pro diplomanty
evropských uměleckých škol
19.10–10.12.2017
Veletržní palác
Národní galerie
v Praze