Tomasz
Kobialka

1983 , POL
Goldsmiths, London

Tomasz Kobialka

Pro mou uměleckou praxi je ústřední kritický zájem o technologie. Často používám nejmodernější technologická zařízení, abych prozkoumal kulturní podmínky, které přispívají k technologické produkci. Konkrétně mě zajímá role metodologie projektového managementu při budování identity a formování našich každodenních vztahů. Má práce je často ovlivněna mými vlastními zkušenostmi, skrze něž zkoumám své vlastní zapojení do kulturních postojů. Považuji za zřejmé, že každodenní sociální a emoční skutečnost existuje na rozhraní virtuálních a hmotných světů. Spojujícím tématem v mé práci je lidské tělo a napětí vznikající ze zabydlování tohoto mezi-prostoru. Zajímám se o křehkost tohoto vznikajícího, nalomeného stavu ve vztahu k licenčním smlouvám s koncovým uživatelem softwaru, které jsou právně závazné, ale často přehlížené. Často úmyslně prolamuji ochranu softwaru či hardwaru ve snaze uniknout z jejich naprogramovaných záměrů a najít alternativní systematickou touhu. Právní nejednoznačnost je důležitým politickým gestem, neboť posouvá práci do vratkých pozic se zvýšeným rizikem kolapsu.