Anna
Ročňová

1989 , CZE
VŠUP Praha

Anna Ročňová

Ve své diplomové práci se zabývám vztahem umění a přírody. Vystavováním v negalerijním prostředí a následným přenesením do galerie. Výstavní projekt se odehrával na dvou místech - ve vyprázdněném subtropickém skleníku Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v galerii Hunt Kastner. Dlouhodobě se věnuji vytváření objektů, kdy sleduji různé procesy vznikání, které mohou být analogické procesům přírodním, a tyto objekty pak zasazuji do větších instalačních celků, opět nějak vzdáleně odkazujících na biotopy přírodní. / A. R.