Darina
Kazimirova

SVK
FU TU Košice

DIY spôsob pozdvihnutia kultúrnej situácie svojho rodného mesta je jadrom diplomovej práce Dariny Kazimírovej. Sobrance, ktoré ležia pri štátnej hranici Slovenska s Ukrajinou a predstavujú emblematický prípad provinčného prostredia, postihla v minulom roku epidémia žltačky. Všetky prostriedky šli do preventívnych opatrení a liečby a ani z minimálneho rozpočtu, za iných okolností vyhradeného na umenie a kultúru, neostalo nič. Autorka sa rozhodla prispieť k pozdvihnutiu situácie progresívnym riešením – vytvorením virtuálneho festivalu súčasného umenia SOBRANOC (alúzia na známy festival vizuálneho umenia Biela noc), ktoré vystavala na estetických pilieroch známej počítačovej hry Minecraft. S nulovými prostriedkami vytvorila utopickú víziu budúcnosti mesta, platformu, na ktorej sa divák stáva súčasťou virtuálnej prehliadky známych realizácií súčasného umenia vo verejnom priestore. Môže sa tak stretnúť s dielami autorov ako Juraj Gábor, Tomáš Džadoň, či Dušan Zahoranský, ktorí reagovaním na výzvu, aby ponúkli svoje diela na skultúrnenie virtuálnych Sobraniec na projekte zároveň aktívne participovali.