Ole
Meergans

1988 , DEU
UdK Berlin

Ole Meergans

Instalace Ole Meerganse je vlastně meditací o přelévání abstrakce a figurace v sochařství během poslední stovky let. Estetiku východoněmeckého Kunst am Bau 70. let tak odráží prefabrikované kubizující betonové segmenty, na nich posazené busty pak používají různé historické techniky, 3D printem konče. Na doprovodných ilustracích vidíme na jedné straně trojrozměrný počítačový návrh celé instalace, na straně druhé slavný Malevičův portrét rolníka z roku 1928, týkající se vlastně stejné problematiky přechodu mezi abstrakcí a konkrétností. A jak sám Meergans poznamenává, i jeho trojrozměrně hlavy z 3D tiskárny jsou vlastně jako sestava mnoha prostorově definovaných trojúhelníků z vlastní definice kubistické.