Oscar Erik
Yran

1990 , NOR
FAA Odense

Oscar Erik Yran

Instalace Oscara Yrana se skládá ze šesti objektů, které doplňuje tisk na zdi s textem, obrázky a geometrickým schématem, evokujícím obrazce v magických knihách. Jednotlivé části zdánlivě nic nespojuje. Všechny však působí dojmem, že by mohly být součástí imaginární manýristické kunstkomory. V nich se nacházely pozoruhodné předměty vedle zcela bizarních, a to jak výtvory člověka, tak přírodniny. Tu připomíná amorfní kus plastu o váze téměř 20 kg, který kdysi nalezl na mořské pláži. Další nezvyklý objekt se nazývá Mahlerova palice – jde o dřevěné kladivo, které autor zhotovil k tomu účelu, aby v Mahlerově Šesté symfonii zvané Tragická vytvářelo zvuk „ran osudu“. Na zmíněném tisku návštěvník najde další příběhy podobného druhu z dějin materiálů a řemeslných technologií, propojené esoterickou sítí souvislostí.