Hannes
Nienhüser

1989 , DEU
MKH Kiel

Hannes Nienhüser

Volný soubor soch a objektů Hannese Nienhüsera je založen na jemných posunech významů, které nevtíravě zpochybňují logiku každodenních fenoménů a věcí. Ty se vztahují k pojmu „domov“, který autor vložil do názvu celého souboru. Přesněji řečeno, v originále je psán záměrně nesprávně jako Heimhat s vnitřním „h“ navíc, což koresponduje s oním základním motivem celé práce. Za všechny prezentované objekty můžeme jmenovat krb, doslova zosobnění pojmu domov, zde ovšem pojatý jako imitace v podobě dekorativního reliéfu, což zdůrazňuje i jeho zavěšení v určité výšce nad zemí.