Pamela
Kuťáková

1991 , CZE
AVU Praha

Pamela Kuťáková

Instalace a video Pamely Kuťákové je labyrintem několika případových studií čtení fotografie. Není to čtení lineární a bezprostřední, ale čtení současné, které je v neustálém procesu a pohybu. Fragmenty zdánlivě bezvýznamných konstelací tu začínají ožívat vlastním životem a stávají se aktéry znejišťujícího divadla, v němž se roviny vidění prolamují do iluzí a nových vztahů, které jsou demonstrovány skrze modely a jejich varianty. Pecka od manga se tak stává zástupcem informace, která postupně prošla několika prostorovými i mediálními transformacemi, aby se z ní stal svébytný labyrint, odrážející vidění současnosti, s jeho komplikovanou mnohovrstevnatostí i nezbytnými šumy.