Lucian
Brumă

1976 , ROU
UAGE Iaşi

Lucian Brumă

Výsledkem projektu Think about the box je série realistických figurativních maleb, ve kterých Lucian Bruma zkoumá situaci umělce, ale také většinu z nás, v současném světě. Jako metaforu pro tento stav si zvolil obyčejnou kartonovou krabici- krabici, ve které přebýváme, trávíme v ní náš běžný život, můžeme být izolovaní, ale zároveň v ní můžeme tvořit, realizovat se a identifikovat. Někdy totiž můžeme mít v „krabici” více prostoru, než v otevřeném globalizovaném světě. Nikdy to však není jednoznačné. V malbách vychází ze své vlastní osobní zkušenosti, ze svého výzkumu, který otevírá otázky po nejednoznačnosti hranic mezi hmotným a nehmotným, objektem a ne-objektem, prostorem a nedostatkem prostoru.