Anna
Madenska

1991 , POL
ASP Łódź

Anna Madenska

Jde o můj osobní pohled na vztah svých rodičů, kde jsem pozorovatelem jejich těžkého každodenního života. Protože sama žiju mezi Polskem a Itálií, účastním se jejich života jen při krátkých návštěvách a docházím k smutným závěrům. Jejich malý byt, nepořádek a tyto dvě postavy stojící v jednom bodě, mluvící o své únavě a životě plném monotónnosti. Kompozičně je film rozdělen na dvě poloviny: levá strana mluví o matce, pravá o otci. Mezi těmito dvěma rámci stojím já sama v podobných pozicích jako moji rodiče. Video doprovází také fotografická série, která je dokumentací osamělosti mezi dvěma lidmi v dlouhodobém vztahu. Neustálý boj mezi emocemi a rozumem v hlavách těchto dvou postav je viděn z pohledu jejich dcery. A. M. / / / Anna Madenska has been selected in cooperation with Zbrojownia Sztuki and ASP Gdańsk.