Selina
Lampe

1986 , DEU
KHB Weißensee

Selina Lampe

Co dnes vlastně znamená nezprostředkovaná skutečnost a jak ji rozeznat od virtuální konstrukce? Kde hledat v současnosti ryzí realitu, ať už politickou či uměleckou? Těmito otázkami se zabývá instalace Seliny Lampe, ovšem velmi hravou a rozvolněnou formou, které dominuje zelený avatar, náš průvodce oním „skutečným“ světem, a také spousta hlíny, kterou autorka chápe jako tmelící, jednotící materiál se sociálním přesahem. Hlínou je pokrytý i Odradek, Franzem Kafkou volně inspirovaná socha špinavé televize. Celá instalace, kombinující sochy, video, tisky i ready-mades může působit neutříděným dojmem, ale ukazuje také na mnohost rolí, které současný umělec muzí zvládat.