Megan
Burns

1991 , GBR
MFA Belfast

Megan Burns

Jako svou diplomovou práci vytvořila Megan Burns sérii reliéfů a obrazů, založených na podobném principu. Nepravidelně polygonálními formáty jsou děleny do polí, připomínajících strukturu krystalu. Vzniká tak iluze nepravidelně prolamovaného trojrozměrného prostoru, která je u reliéfů převedena v prostor reálný. Důležité je i to, že v reliéfech používá ty nejobyčejnější materiály, jako jsou nejrůznější průmyslové desky či dýhy, a také barvy, které mají opět užitný charakter. Použití všedních materiálů, které důvěrně známe z každodenní reality, zde nebylo náhodné. Inspirací pro vznik této série byla zajímavá osobní zkušenost: když dříve studovala daleko od domova a vracela se až po delší době, vždy měla zvláštní tísnivý dojem, že věci u nich doma nejsou takové, jaké si je pamatovala. Ten v ní vyvolal touhu vytvořit něco, co se bude dotýkat prostoru a pocitů, které v nás vyvolává.