Otto
Byström

1987 , FIN
KUVA Helsinki

Otto Byström

Audiovizuální práce Just Life Otto Byströma odkazuje na možné dystopické scénáře naší blízké budoucnosti. Znepokojující vyprávění o dopadech zrychlujícího se technologického pokroku na společnost i jednotlivce se line skrz dívčí robotický hlas a samotný text je sestaven a recyklován z více zdrojů- z knih, článků, ale i osobních rozhovorů. Nasládlé růžové pozadí s animovanými stékajícími kapkami na skle a za ním pohled na snící dívku se sluchátky ve scifi krajině navozuje až hypnotické pocity, čemuž ještě přispívá infantilní klavírní podkres přecházející do elektra. V důsledku rychlosti tohoto vývoje a neustálých změn se pohroužíme do stavu hibernace, rezignace a deprese.