Alexandra
Ivanciu

1988 , ROU
UNA Bucureşti

Alexandra Ivanciu

Alexandra Ivanciu se ve své práci zaměřuje na kritiku sociálních struktur a stereotypů z feministického úhlu pohledu. V práci Embodying herstories vytváří svůj osobní specifický výklad historie umění, přičemž se obrací právě na minulou tvorbu umělkyň z východní Evropy, jež může být obecně vnímána jako okrajová. Ve videoinstalaci nás sledují z obrazovek sebevědomé pohledy těchto umělkyň z jejich vlastních autoportrétů, díky čemuž se zde také převrací role pozorovaného a pozorovatele. Jde o pohled na pohled, který si uvědomuje, že je viděný. Zároveň však odmítá být pouhým předmětem pohledu. Ivanciu se v tomto projektu nesnaží vytvářet nové normy, ale spíše ukázat proces sebepoznání a identifikace v nepřeberném množství možných dějin a jejich výkladů.